Hormann

Товаро-разтоварна техника

С перфектно съгласуваната система от товаро-разтоварни рампи, уплътнения за врати и товарни шлюзове от един производител, Hörmann предлага комплексна програма.

Вижте каталог за товаро-разтоварна техника