Hormann

Ролетни врати

Рентабилни, стабилни и надеждни


Ролетните врати и решетки на Hörmann от алуминий, стомана и благородна стомана са изключително рентабилни поради гениално опростената си конструкция, включваща само няколко компонента. Това са затварящите устройства, които се доказват непрекъснато в работното ежедневие. Ролетните врати и решетки почти не заемат място над отвора на вратата. Те се навиват компактно зад щурца. Така не се губи ценна площ от халето отстрани и в близост до тавана. Високата специализация в производството на ролетните врати решетки на Hörmann надхвърля далеч обичайния стандарт. За нашия високопроизводителен екип прилагането на специални решения е ежедневна дейност.

Ролетни врати каталог

"full hard" стоманата на профилите Decotherm® S увеличава устойчивостта на пластична деформация 3 пъти, а устойчивостта на огъване - с 10% спрямо профилите от стандартен материал. Това прави вратите и решетките изключително устойчиви на наранявания и стабилни при наличие на силен вятър.

 

Вратите се затварят по-плътно и се щадят


ZAK® системата измества барабана по конзолите и направлява прецизно платното на вратата, за да може то да се движи винаги вертикално в направляващите релси.
Предимствата на ZAK® системата:

  • фугата между платното на ролетната врата и щурца се затваря, вратата затваря по-плътно
  • по-малко износване и триене на платното на ролетната врата, вратата остава красива за дълго
  • значително по-малко шум
  • по-малка необходимост от щурц