Hormann

Бързо движещи се врати

Бързо движещи се врати – стандартно с управление с честотен преобразувател


Бързо движещите се врати на Hörmann се прилагат като вътрешни и външни врати за оптимизиране на транспортния поток, подобряване на климата в помещението и и пестене на енергия. Програмата на Hörmann включва вертикално и хоризонтално отварящи се, прозрачни врати с еластично платно, също и в комбинация със секционни и ролетни врати, както и мощни и лесни за поддръжка спирални врати с гладки алуминиеви профили.
Бързо движещи се врати каталог
 

Врати SoftEdge със система Anti-Crash


По-висока степен на безопасност и почти никакви ремонти
Благодарение на силно еластичния във вертикална посока подов профил практически се изключват наранявания на лицата, сблъскали се с вратата.
Без извеждане от експлоатация след сблъскване с препятствие
Иновативната техника SoftEdge предотвратява повредите и произтичащите от тях периоди на прекъсване на експлоатацията на съоръжението. Не са необходими скъпи ремонтни работи, както например при твърдите конструкции. SoftEdge осигурява безотказно протичане на работните и производствените процеси.
 

Стандартно - управление с честотен преобразувател


Всички бързо движещи се врати на Hörmann се доставят стандартно с мощно управление с честотен преобразувател. То спомага за многократно удължаване на очакваната продължителност на използване на механичните детайли на вратата. Освен това, голямата скорост на отваряне и затваряне на вратата намалява загубите на топлина и течението на работното място.

 

Непрекъснато електрозахранване със самоконтрол, интегрирано в разпределителната кутия


При спиране на тока, системата за непрекъснато електрозахранване (USV) осигурява достатъчно енергия, за да може вратата да се отвори и да освободи пътя по безопасен начин. Тази система е интегрирана в шкафа на управлението.

 

Врата със спираловиден механизъм HS 7030 PU - външна врата с изолиращи панели от полиуретан за отлична топлоизолация


Бързо движеща се врата HS 7030 PU Мощната врата със спираловиден механизъм 7030 PU със запълнени с пенопласт ламели и повърхност Micrograin съответства на съвременния промишлен дизайн. Комбинацията с мощното 3-фазно управление с честотен преобразувател (FU) позволява скорости на отваряне до 2,5 м/сек. При това ламелите на вратата се въвеждат надеждно и безконтактно в спираловидната конзола.